Soo gal Cinwaanka Ugu Weyn
Soo gal qoraalka ugu muhiimsan